Vi på FG07 er en god gjeng som trener to ganger i uken. Vi trener mandag og onsdag 18.00 – 19.00.

Sunde IL fotball gutter 2007

Vi stiller på hver trening med godt humør og er mannsterke med +/- 15 barn på banen.
Med på laget har vi 6 trenere som skal være med å bidrag på positive treninger. Fokuset i år vil være fremsnakking av hverandre både blant barn og voksne, for å skape trivsel for alle fotballspillerne.

Årets sesong vil vi ha påmeldt to lag som deltar i seriespill og skal også delta på turneringer i nærdistriktet.

Nye spillere ønskes velkommen! 


Spillere: http://www.sundeil.no/fotball/index.php/galleri/category/22-fg07