Tirsdag kl. 18:00-19:00 (lille banen)

Torsdag kl. 18:00-19:00 (lille banen)