Krav om politiattest i Sunde Idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. 

I Sunde IL blir ordningen håndtert på følgende måte: 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
SU Fotball v/ Thomas Levin Bergseteren

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 918 83 273 

Klubbens representant har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. 

Innhenting på en-to-tre-fire:

  1. Søkeren må ha en bekreftelse utstedt av Sunde IL  v/representant fra SU.
  2. Søknaden om politiattest fylles ut elektronisk på https://attest.politi.no/. Signert bekreftelse fra Sunde IL  lastes opp som vedlegg på denne elektroniske søknaden. NB! Du trenger bank-id eller innlogging i ID-porten (Min ID) for å gjøre dette.  
  3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  4. Etter at den søknaden gjelder mottar vedtak fra Politiet, skal politiattest fremvises Sportslig leder i Sunde IL. (Sunde IL mottar ikke kopi av vedtak). Sunde IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ofte stilte spørsmål 

Spørsmål om varighet og fornyelse: 
Attester som er utstedt til denne ordningen (for idretten) er gyldige inntil videre. Det vil på et senere tidspunkt komme informasjon om eventuelle bestemmelser om fornyelse av attesten. 

Hvor lenge varer en politiattest og hvor ofte skal en person sjekkes?
En person som ble sjekket da hun ble ansatt/påtok seg oppdraget kan i utgangspunktet ikke sjekkes på nytt selv om hun i lengre tid fremover fortsetter å utføre tilsvarende oppgaver for idrettslaget. Dersom det er gått flere år fra personen ble sjekket, svekkes effekten av politiattesten. Derfor mener NIF at en person som settes til en annen oppgave i idrettslaget som også innebærer et tillits-/ansvarsforhold overfor mindreårige/ utviklingshemmede, bør avkreves ny attest.

Påtar personen seg oppgaver for et annet idrettslag, må vedkommende fremvise politiattest. Det samme gjelder dersom personen har vært borte fra idrettslaget i en periode, for eksempel ett år eller en sesong, og igjen påtar seg nye oppgaver for laget. Om en person skal sjekkes eller ikke, må alltid vurderes konkret fra gang til gang. Dersom idrettslaget er i tvil, bør det heller sjekke en gang for mye enn en gang for lite. Idrettslaget kan imidlertid ikke avkreve politiattest av enhver person idrettslaget måtte ønske. Det må foreligge et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

Med vennlig hilsen 
Styret
Sunde Idrettslag

Vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Bekreftelse_Politiattest_Sunde_IL_2018.pdf)Bekreftelse_Politiattest_Sunde_IL_2018.pdf149 kB